Hướng dẫn viết phiếu nhập kho hàng hóa

 1. vmodevanhai

  vmodevanhai Member

  Hướng dẫn viết phiếu nhập kho hàng hóa

  Trên đây là mẫu phiếu nhập kho và cách viết phiếu nhập kho của Công ty kế toán An Nguyên gửi đến các bạn

  Đơn vị:… Mẫu số: 01 – VT

  Bộ phận:… (ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

  Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)


  PHIẾU NHẬP KHO Nợ……………...

  Có……………....

  Ngày….tháng….năm….

  Số……………………...


  Họ và tên người giao………………………………………………………………………….

  Theo……………….số……………..ngày…………….tháng…………năm………của……..

  Nhập tại kho……………………………………….địa điểm………………………………...
  STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, sản phẩm dụng cụ, hàng hóa

  Mã số Đơn vị tính Số lượng


  Đơn giá

  Thành tiền

  Theo chứng từ Thực nhập

  A B C D 1 2 3 4  Cộng x x x x x


  Tổng số tiền (viết bằng chữ ):…………………………………………………………………

  Số chứng từ gốc kèm theo:……………………………………………………………………

  Ngày….tháng….năm….


  >> lớp học kế toán tại long biên

  >> học kế toán thuế ở đâu long biên

  >> học kế toán ở đâu hà đông


  Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho kế toán trưởng

  (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký , họ tên)


  Khi tiến hành lập phiếu nhập kho phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu; họ tên người giao vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa.

  Cột A: ghi rõ số thứ tự dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

  Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

  Cột C: Mã số ( nếu có ghi theo hóa đơn )

  Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn)

  Phần số lượng:

  Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ

  Cột 2: kế toán ghi số lượng thực nhập vào kho

  Cột 3: Giá nhập kho: được xác định bằng giá mua chưa thuế của hàng hóa cộng với các chi phí thu mua cho một đơn vị hàng hóa

  Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng

  Dòng cộng: cộng các giá trị trên phiếu nhập cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền

  Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu nhập kho

  Kế toán An Nguyên chúc các bạn làm tốt.
 2. ruaconx11

  ruaconx11 New Member

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.